Semináře

Jsme moderní a úspěšná společnost, která se o své zkušenosti a myšlenky dělí s Vámi

  • Něco málo o počátcích seminářů

První ročník projektu START byl spuštěn spolu se školním rokem 2013/2014 pro studenty středních škol, kteří se pomalu chystají na svůj START do života. Avšak myšlenky, které jsou obsahem seminářů jsou natolik univerzální, že se postupem času semináře staly žádané i ve sféře firem a organizací, které s jejich pomocí motivují své zaměstnance a apolupracovníky k přemýšlení o náplni své práce a o tom čím přispívají k dílu celého kolektivu. Výsledkem těchto myšlenek aplikovaných v praxi je zkoordinovaný kolektiv, který umí dotáhnout společnými silami projekt ke stanovenému cíli.

Mohli bychom Vás zde odbýt odpovědí "prakticky všem", ale trochu tuto odpověď rozvedeme. Jak již bylo v předcházejícím odstavci řečeno, semináře jsme začali aplikovat u žáků středních škol a postupem času jsme myšlenky přenesli i do prostředí firem a organizací, samozřejmě vždy s modifikací na věk a pozici posluchačů. Pro maturanty se jedná o START, pro dospělé často o RESTART. Myšlenky semináře se opírají o základní a logické principy PRAKTICKÉHO lidského fungování ve společnosti a kolektivu, které chybí nejenom maturantům, ale často i nám dospělým a to jen proto, že celá příprava na život se odehrává v rovině teoretické která je plná předsudků a dogmat. A přiznejme si, koho z nás nebrzdí v karierním nebo soukromém životě nějaký ten předsudek nebo dogma?
  • Pro koho jsou semináře určeny?

  • Co se na nich dozvíte?

O čem si budeme na seminářích povídat jsme naznačili v předchozím odstavci. Posluchač je v rámci interaktivního semináře vtažen do diskuse, která se opírá právě o již zmíněné základy PRAKTICKÉHO lidského fungování ve společnosti a kolektivu. Počet seminářů typu "jak efektivně vést projekt", "jak pracovat v týmu" atd. je v dnešní době jako hub po dešti, ale je to jako by jste stavěli dům bez základů. Pokud nám totiž chybí základní schopnost zbavit se předsudků o životě, budeme stále jenom chodit v kruhu a za jeho hranice, kde začínají naše šance a příležitosti se nikdy nepodíváme. A přesně o tom a mnoha dalších tématech jsou naše semináře: START pro mladé a RESTART pro nás "zkušené".